Daily Archives: 30/09/2023

Thành phố Bắc Kinh Trung Quốc – Thủ đô hoa lệ và cổ kính

Thành phố Bắc Kinh – thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là trung tâm chính trị, kinh tế, giao thông, khoa học...