Daily Archives: 01/05/2024

Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn

Đại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn có tên tiếng Anh là Jingdezhen Ceramic University. Đây là một ngôi trường duy nhất được lấy tên...