Daily Archives: 06/05/2024

Thi đầu vào học bổng CSC hệ Đại học có khó không?

Năm 2024 là năm đầu tiên Chính phủ Trung Quốc yêu cầu sinh viên quốc tế xin học bổng hệ Đại học bắt buộc phải...

Học viện Thương mại Thượng Hải

Các sinh viên theo đuổi nhóm ngành kinh tế – thương mại luôn có nhiều sự lựa chọn về trường đại học. Tại đa số...