Du học Trung Quốc bao lâu? Du học Trung Quốc mấy năm? đây là những câu hỏi mà nhiều bạn trẻ khi mới tìm hiểu về du học Trung Quốc thường quan tâm. Nhằm giải đáp những câu hỏi trên để các bạn có thể hoạch định những dự án cá nhân HiCampus xin chia sẻ cho bạn như sau.

Các chương trình đào tạo khi du học ở Trung Quốc

 1. Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh – hệ tiến sĩ
 2. Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh – hệ thạc sĩ
 3. Chương trình đào tạo đại học
 4. Chương trình đào tạo cao đẳng
 5. Chương trình đào tạo học sinh THPT – cấp 3
 6. Chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng ngắn hạn: 1 năm – 1 học kì
 7. Chương trình trao đổi văn hóa.

Những yếu tố nào tác động đến thời gian du học tại Trung Quốc? 

Một số quyết định việc bạn du học tại Trung Quốc gồm:

 • Hệ đào tạo đăng kí.
 • Chuyên ngành học đăng kí.
 • Trường đào tạo đăng kí.
 • Lí do cá nhân: Năng lực ngôn ngữ – bảo lưu – chưa đủ yêu cầu tốt nghiệp…

Vậy du học Trung Quốc bao lâu? 

Mỗi bậc học sẽ có thời gian đào tạo khác nhau. Nhưng trung bình là từ khoảng 1-4 năm. Sinh viên không hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian quy định sẽ không được nhận học bổng.

Thời gian du học hệ tiến sĩ 

Thời gian đào tạo thông thường: 3 – 4 năm. Nếu xin thêm dự bị ngôn ngữ thời gian đào tạo tối đa sẽ 4-5 năm.

Trong đó 1 đến 2 năm đầu tiên: thường dành để đào tạo chuyên sâu các kiến thức thông qua việc lên lớp học và hoàn thành tín chỉ các môn học chuyên ngành.

Năm 2 hoặc 3 đến trước khi ra trường: Tự nghiên cứu luận văn – viết báo quốc tế để hoàn thành điều kiện tốt nghiệp.

Thời gian học tập: Tháng 9 năm 1 – đến trước tháng 7 năm 3/4. Tổng thời gian dự kiến: 34- 58 tháng tùy chương trình đào tạo.

Sinh viên nghiên cứu hệ tiến sĩ  có thể đăng kí xin cấp thêm dự bị ngôn ngữ 1 năm trước khi vào chuyên ngành.

Thời gian du học hệ thạc sĩ

Thời gian đào tạo thông thường: 2 – 3 năm. Nếu xin thêm dự bị ngôn ngữ thời gian đào tạo tối đa sẽ 3-4 năm.

Trong đó 1 đến 2 năm đầu tiên: thường dành để đào tạo chuyên sâu các kiến thức thông qua việc lên lớp học và hoàn thành tín chỉ các môn học chuyên ngành.

Năm 2 hoặc 3 đến trước khi ra trường: Tự nghiên cứu và viết luận văn. Một số trường có thể yêu cầu đăng báo.

Thời gian học tập: Tháng 9 năm 1 – đến trước tháng 7 năm 2/3. Tổng thời gian dự kiến: 22- 46 tháng tùy chương trình đào tạo.

Sinh viên nghiên cứu hệ thạc sĩ  có thể đăng kí xin cấp thêm dự bị ngôn ngữ 1 năm trước khi vào chuyên ngành.

Thời gian du học hệ đại học

Thời gian đào tạo thông thường: 4 năm. Nếu xin thêm dự bị ngôn ngữ thời gian đào tạo tối đa sẽ 5 năm.

Trong 4 năm sinh viên cần hoàn thành hết tín chỉ các môn học – thực tập – viết luận văn tốt nghiệp.

Thời gian học tập: Tháng 9 năm 1 – đến trước tháng 7 năm 4/5.  Tổng thời gian dự kiến: 46 – 58 tháng tùy chương trình đào tạo.

Sinh viên nghiên cứu hệ đại học có thể đăng kí xin cấp thêm dự bị ngôn ngữ 1 năm trước khi vào chuyên ngành.

Thời gian du học hệ cao đẳng tại Trung Quốc

Thời gian đào tạo thông thường: 3 năm. Nếu chưa đủ điều kiện tiếng Trung tối thiểu sẽ được học dự bị ngôn ngữ tiếng song song cùng chuyên ngành tại năm học thứ nhất.

Trong 3 năm sinh viên cần hoàn thành hết tín chỉ các môn học – thực tập – viết luận văn tốt nghiệp.

Thời gian học tập: Tháng 9 năm 1 – đến trước tháng 7 năm 3.  Tổng thời gian dự kiến: 34 tháng.

Thời gian đào tạo hệ ngôn ngữ

Thời gian đào tạo thường thấy: 1 năm học tiếng ( 10 tháng gồm nghỉ tết ) và không quá 5 tháng đối với học 1 kì.

Thời gian nhập học: tháng 9 hàng năm ( 1 năm tiếng ) và tháng 3 hoặc tháng 9 ( 1 kì học )

Nội dung đào tạo: Dạy tiếng + văn hóa Trung Quốc

Ngoài ra có chương trình đào tạo ngắn hạn 1 tháng của học bổng CIS.

Chương trình trao đổi văn hóa bao lâu?

Chương trình trao đổi văn hóa thường được gọi với tên trại hè – trại đông diễn ra trong tầm tối thiểu 1 tuần – dưới 1 tháng.

Nội dung: Tham gia các chương trình giới thiệu văn hóa – đất nước – con người Trung Hoa.

Xem thêm: Điều kiện du học Trung Quốc 2024

Kết nối cùng Hicampus để được tư vấn về các chương trình và chỉ tiêu học bổng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *