Chính phủ Trung Quốc CSC

Học bổng CSC Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại mới nhất

Học bổng CSC Đại học Kinh tế Thương mại Đối ngoại áp dụng trên nguyên tắc” cá nhân đăng ký, đơn vị đề xuất, đánh...

Học bổng CSC – Hạng mục Học bổng Trác Việt

Để bồi dưỡng những tài năng quản trị toàn cầu với tầm nhìn quốc tế rộng lớn, phẩm ưu tú xuất sắc, kỹ năng lãnh...

Học bổng CSC Đại học Công nghiệp Bắc Kinh mới nhất

Đại học Công nghiệp Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Công) được thành lập vào năm 1960. Đây là một trường đại học trọng điểm...

Học bổng CSC đại học Hắc Long Giang mới nhất

Học bổng CSC đại học Hắc Long Giang là chương trình học bổng được thực hiện trên nguyên tắc” cá nhân ứng tuyển, đơn vị...

Học bổng con đường tơ lụa đại học Nam Kinh mới nhất

Học bổng con đường tơ lụa đại học Nam Kinh ( học bổng Chính phủ Trung Quốc type B) là chương trình học bổng được...

Học bổng Chính phủ Trung Quốc CSC là gì?

Hiện nay nhu cầu du học Trung Quốc của sinh viên Việt Nam ngày càng tăng. Các loại học bổng cho sinh viên quốc tế...

Học bổng Con đường Tơ lụa hệ Đại học – Thạc sĩ tại CUFE

Học bổng Con đường Tơ lụa hệ Đại học – Thạc sĩ tại Đại học Tài chính Trung Ương (CUFE) là một trong những hạng...

Học bổng CSC hạng mục năng lượng nguyên tử

Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC) là một trong những loại học bổng tốt nhất hiện nay. Đây là học bổng do chính phủ...

Học bổng con đường tơ lụa Trung Quốc

Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đưa ra rất nhiều chính sách học bổng hấp dẫn dành cho du học sinh quốc tế....

Học bổng hệ nghiên cứu sinh tại Đại học tài chính trung ương (CUFE)

Du học Hicampus.vn chia sẻ đến bạn thông tin về chương trình đào tạo hệ nghiên cứu sinh tại trường Đại học tài chính trung...

Thông tin học bổng chính phủ Trung Quốc – đại học tài chính trung ương

Học bổng Chính phủ Trung Quốc – đại học tài chính Trung ương dành cho hệ thạc sĩ cấp cho những chuyên ngành nào? thủ...

Học bổng Con đường tơ lụa Đại học Tài chính Trung ương

Học bổng Con đường tơ lụa Đại học Tài chính Trung ương Trung Quốc là một trong những hạng mục học bổng Chính phủ Trung...