Đại học Tây Nam – Trùng Khánh là một trong những ngôi trường đại học danh giá bậc nhất đại khu vực Tây Nam Trung Quốc nói chung và của Thành phố Trùng Khánh nói riêng. Hiện nay, Đại học Tây Nam – Trùng Khánh cũng là một trong những ngôi trường có nhiều chương trình học bổng nhất. Mỗi một hạng mục học bổng đều có những quy định cụ thể về chương trình đào tạo, yêu cầu cũng như những quy chế riêng. Trong phạm vi bài viết này, Hicampus.vn sẽ định hướng ở 3 hạng mục học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh đang có nhiều chỉ tiêu nhằm khuyến khích du học sinh quốc tế đến đây để theo học.

Học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh (重庆市长奖学金)

Tên đầy đủ học bổng:  庆市人民政府外国留学生市长奖学金

Đơn vị quản lí: 重庆市人民政府 

Mục đích: Nhằm thu hút du học sinh có thành tích học tập xuất sắc đến Trùng Khánh học tập và nghiên cứu.

Đối tượng nhận học bổng: Chương trình dành cho du học sinh quốc tế hệ Thạc sĩ – Tiến sĩ

Thời gian đăng ký: trước ngày 30/6 hàng năm

Chế độ chương trình học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh (重庆市长奖学金)

Học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh, gồm có 2 định mức, cụ thể

 1. 一等奖学金:博士生3.5万元/人/年,硕士生3万元/人/年  (Tiến sĩ: 35.000 RMB/ Người/ Năm, Thạc sĩ: 30.000 RMB/người/năm)
 2. 二等奖学金:博士生2万元/人/年,硕士生1.5万元/人/年  (Tiến sĩ: 20.000 RMB/ Người/ Năm, Thạc sĩ: 15.000 RMB/người/năm)
Hoc Bong Dai Hoc Tay Nam Trung Quoc 1
Tìm hiểu về các loại học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh

Điều kiện xin thành công học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh (重庆市长奖学金)

 • Người xin học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh không phải là công dân Trung Quốc, sức khỏe tốt;
 • Tuổi apply theo quy định: Không quá 30 (Đại học) – 35 (Thạc sĩ) – 40 (Tiến sĩ)
 • Về năng ngoại ngữ: Đối với tiếng Trung cần có HSK5 (Thạc sĩ: HSK5 180 điểm trở lên, Tiến sĩ: HSK5 200 điểm trở lên); đối với tiếng Anh  cần có IELTS 6.0 (Hoặc TOFCL: 80 điểm) trở lên đối với người xin hệ Thạc sĩ, cần IELTS 6.5 (Hoặc TOFCL: 85 điểm) trở lên với người xin hệ Tiến sĩ.
 • Năng lực học tập: GPA 3.0/4.0 trở lên.
 • Chưa từng nhận bất kì một loại học bổng nào khác tại Trung Quốc.

Chuyên ngành đào tạo cấp học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh (重庆市长奖学金)

Ngôn ngữ nghe giảng Hệ Thạc sĩ Hệ Tiến sĩ
Tiếng Anh Xem tại đây Xem tại đây
Tiếng Trung Xem tại đây Xem tại đây

Hồ sơ xin học bổng thị trưởng thành phố Trùng Khánh  (重庆市长奖学金)

 1. Scan Bảng điểm – Bằng tốt nghiệp của chương trình liền trước bậc học đang xin, Nếu chưa tốt nghiệp cần scan bảng điểm tạm thời, giấy xác nhận sinh viên sắp tốt nghiệp. (Dịch thuật – công chứng  tiếng Anh hoặc tiếng Trung);
 2. Kế hoạch học tập tại trường
 3. 2 bức thư giới thiệu của Phó giáo sư (apply Thạc sĩ),  Giáo sư (apply Tiến sĩ) có đầy đủ thông tin chữ kí – đơn vị công tác, thông tin liên hệ.
 4. Chứng chỉ ngoại ngữ: HSK – IELTS – TOFCL. Người xin học bổng đến từ quốc gia có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh không cần cung cấp chứng chỉ nếu ngôn ngữ nghe giảng là tiếng Anh.
 5. Bài nghiên cứu khoa học, bằng khen – giấy khen (nếu có)
 6. Giấy khám sức khỏe form du học Trung Quốc.
 7. Ảnh thẻ nền trắng
 8. Scan ảnh hộ chiếu phổ thông, còn thời hạn.

Học bổng hiệu trưởng đại học Tây Nam Trùng Khánh (西大校长奖学金)

Tên đầy đủ học bổng: 西南大学校长奖学金

Đơn vị quản lí: 西南大学

Đối tượng nhận học bổng: Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ 

Thời gian đăng kí: từ 1/3 – 15/6 hàng năm.

Chương trình đào tạo:

 • Hệ đại học 4 năm,
 • Thạc sĩ 2-3 năm,
 • Tiến sĩ 4 năm.

Học bổng sẽ được duy trì liên tục trong suốt thời gian học sinh học tập tại trường, hàng năm sẽ xét lại.

Chế độ chương trình học bổng hiệu trưởng đại học Tây Nam Trùng Khánh (西大校长奖学金)

Học bổng hiệu trưởng đại học Tây Nam (西南大学校长奖学金)gồm 2 định mức, cụ thể:

 1. A类奖学金获得者免交学费,提供在校学习期间的月生活费(本科生及进修生人民币1100元/月,硕士研究生人民币1400元/月,博士研究生人民币1700元/月),提供来华留学生综合医疗保险费; ( Học bổng loại A: Miễn học phí, trợ cấp sinh hoạt phí tại trường, Hệ đại học: 1100 RMB/ Tháng, Hệ thạc sĩ: 1400 RMB/ Tháng, Hệ Tiến sĩ: 1700 RMB/ Tháng; miễn phí bảo hiểm y tế.)
 1. B类奖学金获得者免交学费,提供来华留学生综合医疗保险费。(Học bổng loại B: Miễn học phí, miễn bảo hiểm y tế)

Điều kiện xin thành công học bổng hiệu trưởng đại học Tây Nam (西大校长奖学金

 • Người xin học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh không phải là công dân Trung Quốc, sức khỏe tốt;
 • Tuổi apply theo quy định: Không quá 30 ( Đại học) – 35 ( Thạc sĩ) – 40 (Tiến sĩ)
 • Về năng ngoại ngữ: Đối với tiếng Trung cần có HSK phù hợp với bậc học đăng kí ( Đại học: HSK4 180 điểm trở lên, Thạc sĩ: HSK5 180 điểm trở lên, Tiến sĩ: HSK5 200 điểm trở lên ); đối với tiếng Anh  cần có IELTS 6.0 ( Hoặc TOFCL: 80 điểm) trở lên đối với người xin hệ Thạc sĩ, cần IELTS 6.5 ( Hoặc TOFCL: 85 điểm) trở lên với người xin hệ Tiến sĩ.
 • Năng lực học tập: GPA 3.0/4.0 trở lên.
 • Chưa từng nhận bất kì một loại học bổng nào khác tại Trung Quốc.

Hồ sơ xin học bổng hiệu trưởng đại học Tây Nam Trùng Khánh (西大校长奖学金

 1. Scan Bảng điểm – Bằng tốt nghiệp của chương trình liền trước bậc học đang xin, Nếu chưa tốt nghiệp cần scan bảng điểm tạm thời, giấy xác nhận sinh viên sắp tốt nghiệp. ( Dịch thuật – công chứng  tiếng Anh hoặc tiếng Trung);
 2. Kế hoạch học tập tại trường
 3. 2 bức thư giới thiệu của giáo viên đã từng dạ, có đầy đủ thông tin chữ kí – đơn vị công tác, thông tin liên hệ.
 4. Chứng chỉ ngoại ngữ: HSK – IELTS – TOFCL.
 5. Bài nghiên cứu khoa học, bằng khen – giấy khen ( nếu có)
 6. Giấy khám sức khỏe form du học Trung Quốc.
 7. Ảnh thẻ nền trắng
 8. Scan ảnh hộ chiếu phổ thông, còn thời hạn.

Học bổng tân con đường tơ lụa Đại học Tây Nam Trùng Khánh (新丝路奖学金)

Tên đầy đủ học bổng: 新丝路奖学金

Đơn vị quản lí: 西南大学

Đối tượng nhận học bổng: Chương trình dành cho du học sinh quốc tế hệ Đại học, Thạc sĩ – Tiến sĩ đến từ 64 quốc gia ” 一带一路“

Thời gian đăng kí: từ 1/3 – 15/6 hàng năm.

Chế độ chương trình học bổng tân con đường tơ lụa (新丝路奖学金)

Học bổng Tân con đường tơ lụa (新丝路奖学金) có 2 định mức cụ thể:

A类奖学金获得者 (Học bổng loại A)

 1. 免交学费 –  Miễn học phí
 2. 提供在校学习期间的月生活费(本科生及进修生人民币1100元/月,硕士研究生人民币1400元/月,博士研究生人民币1700元/月) – trợ cấp phí sinh hoạt phí, cụ thể: Hệ đại học 1100 RMB/tháng, Hệ Thạc sĩ: 1400 RMB/tháng, Hệ Tiến sĩ: 1700 RMB/tháng)

B类奖学金获得者 (Học bổng loại B)

 1. 免交学费 – Miễn học phí

Điều kiện xin thành công học bổng tân con đường tơ lụa (新丝路奖学金

 • Người xin học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh không phải là công dân Trung Quốc, sức khỏe tốt;
 • Là công dân của các quốc gia Một vành đai – một con đường” 
 • Tuổi apply theo quy định: Không quá 30 (Đại học) – 35 (Thạc sĩ) – 40 (Tiến sĩ)
 • Về năng ngoại ngữ: Đối với tiếng Trung cần có HSK phù hợp với bậc học đăng kí (Đại học: HSK4 180 điểm trở lên, Thạc sĩ: HSK5 180 điểm trở lên, Tiến sĩ: HSK5 200 điểm trở lên); đối với tiếng Anh  cần có IELTS 6.0 (Hoặc TOFCL: 80 điểm) trở lên đối với người xin hệ Thạc sĩ, cần IELTS 6.5 (Hoặc TOFCL: 85 điểm) trở lên với người xin hệ Tiến sĩ.
 • Năng lực học tập: GPA 3.0/4.0 trở lên.
 • Chưa từng nhận bất kì một loại học bổng nào khác tại Trung Quốc.

Hồ sơ xin học bổng tân con đường tơ lụa Đại học Tây Nam Trùng Khánh (新丝路奖学金

 1. Scan Bảng điểm – Bằng tốt nghiệp của chương trình liền trước bậc học đang xin, Nếu chưa tốt nghiệp cần scan bảng điểm tạm thời, giấy xác nhận sinh viên sắp tốt nghiệp. (Dịch thuật – công chứng  tiếng Anh hoặc tiếng Trung);
 2. Kế hoạch học tập tại trường
 3. 2 bức thư giới thiệu của giáo viên
 4. Chứng chỉ ngoại ngữ: HSK – IELTS – TOFCL. .
 5. Bài nghiên cứu khoa học, bằng khen – giấy khen (nếu có)
 6. Giấy khám sức khỏe form du học Trung Quốc.
 7. Ảnh thẻ nền trắng
 8. Scan ảnh hộ chiếu phổ thông, còn thời hạn.
Trùng Khánh vẫn luôn là điểm đến du học mơ ước của nhiều bạn trẻ. Việc nhận được học bổng Đại học Tây Nam Trùng Khánh sẽ giúp các bạn có một hành trình du học thuận lợi hơn. HiCampus chúc bạn có một mùa du học thành công!
Kết nối cùng Hicampus để được tư vấn về các chương trình và chỉ tiêu học bổng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *