Tag Archives: thời gian xin học bổng du học Trung Quốc

Kỳ nhập học ở Trung Quốc vào tháng mấy?

Kỳ nhập học ở Trung Quốc được chia làm hai kỳ, mỗi kỳ có đặc điểm và thời hạn nộp hồ sơ khác nhau. Lựa...