Mùa học bổng CIS 2023 đã chính thức khởi động. Không biết các bạn đã chọn được ngôi trường phù hợp dành cho mình chưa? Cùng Hicampus.vn cập nhật ngay danh sách các trường có học bổng CIS 2023 nhé. Đâu sẽ là ngôi trường mà bạn dự định theo học trong thời gian tới? 

Danh sách các trường đại học có học bổng CIS 2023

STT Trường Nghiên cứu ngôn ngữ Cử nhân Thạc sĩ

Giáo dục Hán ngữ quốc tế

Tiến sĩ
1 安徽大学 ĐH An Huy
2 安徽师范大学 ĐHSP An Huy
3 北京大学 ĐH Bắc Kinh
4 北京第二外国语大学 Đại học ngoại ngữ số 2
5 北京工业大学 ĐH Công nghiệp Bắc Kinh
6 北京航空航天大学 ĐH Hàng Không Bắc Kinh
7 北京交通大学 ĐH Giao thông Bắc Kinh
8 北京理工大学 ĐH Công nghệ Bắc Kinh
9 北京师范大学 ĐH Sư phạm Bắc Kinh ★(珠海校区)
10 北京体育大学 ĐH Thể thao Bắc Kinh
11 北京外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh
12 北京语言大学  ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh
13 北京中医药大学 ĐH Y cổ truyền Bắc Kinh
14 北京教育学院 HV giáo dục Bắc Kinh
15 北华大学 ĐH Bắc Hoa
16 北京科技大学 ĐH Khoa học kĩ thuật Bắc Kinh
17 北京邮电大学 ĐH Bưu điện Bắc Kinh
18 北京联合大学 ĐH Liên hợp Bắc Kinh
19 渤海大学 ĐH Bột Hải
20 长春大学 ĐH Trường Xuân
21 长春理工大学 ĐH Bách Khoa Trường Xuân
22 长春师范大学 ĐH SP Trường Xuân
23 长沙理工大学 ĐH Bách Khoa Trường Sa
24 成都大学 ĐH Thành Đô
25 重庆大学 ĐH Trùng Khánh
26 重庆交通大学 ĐH Giao thông Trùng Khánh
27 重庆师范大学 ĐH SP Trùng Khánh
28 大连大学 ĐH Đại Liên
29 大连理工大学 ĐH Công nghệ Đại Liên
30 大连外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Đại Liên
31 大理大学 ĐH Đại lí
32 电子科技大学 ĐH Khoa học kĩ thuật Điện tử
33 东北财经大学 ĐH Tài chính Đông Bắc
34 东北大学 ĐH Đông Bắc
35 东北师范大学 ĐH SP Đông Bắc
36 东华大学 ĐH Đông Hoa
37 东南大学 ĐH Đông Nam
38 福建师范大学 ĐH SP Phúc Kiến
39 复旦大学 ĐH Phục Đán
40 赣南师范大学 ĐH SP Càn Nam
41 广东外语外贸大学 ĐH Ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông
42 广西大学 ĐH Quảng Tây
43 广西民族大学 ĐH Dân tộc Quảng Tây
44 广西师范大学 ĐH Sư phạm Quảng Tây
45 贵州大学 ĐH Qúy Châu
46 贵州财经大学 ĐH Tài chính Qúy Châu
47 国家开放大学 ĐH Mở
48 北京国际汉语研修学院 HV Nghiên cứu hán ngữ quốc tế Bắc Kinh
49 哈尔滨工程大学 ĐH Công trình Cáp Nhĩ Tân
50 哈尔滨师范大学 ĐH SP Cáp Nhĩ Tân
51 海南大学 ĐH Hải Nam
52 海南师范大学 ĐH SP Hải Nam
53 杭州师范大学 ĐH SP Hàng Châu
54 河北大学 ĐH Hà Bắc
55 河北对外经贸职业学院 HV Kinh tế đối ngoại Hà Bắc
56 河北经贸大学 ĐH Kinh tế Hà Bắc
57 河北师范大学 ĐH SP Hà Bắc
58 河南大学 ĐH Hà Nam
59 黑河学院 ĐH Hắc Hà
60 黑龙江大学 ĐH Hắc Long Giang
61 黑龙江中医药大学 ĐH Y Hắc Long Giang
62 红河学院 HV Hồng Hà
63 湖北大学 ĐH Hồ Bắc
64 湖南大学 ĐH Hồ Nam
65 湖南师范大学 ĐH SP Hồ Nam
66 湖南中医药大学 ĐH y cổ truyền Hồ Nam
67 湖北师范大学 ĐH SP Hồ Bắc
68 湖州师范学院 HV SP Hồ Châu
69 华北电力大学 ĐH Điện lực Hoa Bắc
70 华东师范大学 ĐH SP Đông Bắc
71 华南理工大学 ĐH Công nghệ Hoa Nam
72 华南师范大学 ĐH Sư phạm Hoa Nam
73 华侨大学 ĐH Hoa Kiều
74 华中科技大学 ĐH Khoa học kĩ thuật Hoa Trung
75 华中师范大学 ĐH SP Hoa Trung
76 华东理工大学 ĐH Công nghệ Hoa Đông
77 华北水利水电大学 ĐH Thủy lợi thủy điện Hoa Bắc
78 华北理工大学 ĐH Công nghệ Hoa Bắc
79 吉林大学 ĐH Cát Lâm
80 吉林外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Cát Lâm
81 济南大学 ĐH Tế Nam
82 暨南大学 ĐH Ký Nam
83 江苏大学 ĐH Giang Tô
84 江苏师范大学 ĐH SP Giang Tô
85 江西师范大学 ĐH SP Giang Tây
86 江西中医药大学 ĐH Y cổ truyền Giang Tây
87 江南大学 ĐH Giang Nam
88 江西理工大学 ĐH Công nghệ Giang Tây
89 江西科技师范大学 ĐH SP Kĩ thuật Giang Tây
90 江西财经大学 ĐH Tài chính Giang Tây
91 九江学院 HV Cửu Giang
92 昆明理工大学 ĐH Bách khoa Côn Minh
93 兰州大学 ĐH Lan Châu
94 兰州交通大学 ĐH Giao thông Lan Châu
95 兰州理工大学 ĐH Công nghệ Lan Châu
96 辽宁大学 ĐH Liêu Ninh
97 辽宁师范大学 ĐH SP Liêu Ninh
98 辽宁中医药大学 ĐH Y cổ truyền Liêu Ninh
99 聊城大学 ĐH Liễu Thành
100 辽东学院 ĐH Liêu Đông
101 临沂大学 ĐH Lâm Nghi
102 鲁东大学 ĐH Lỗ Đông
103 南昌大学 ĐH Nam Xương
104 南京大学 ĐH Nam Kinh
105 南京工业大学 ĐH Công nghiệp Nam Kinh
106 南京师范大学 ĐH SP Nam Kinh
107 南京信息工程大学 ĐH Công trình thông tin Nam Kinh
108 南京中医药大学 ĐH Y cổ truyền Nam Kinh
109 南开大学 ĐH Nam Khai
110 内蒙古大学 ĐH Nội Mông
111 内蒙古师范大学二连浩特国际学院
112 宁波大学 ĐH Ninh Ba
113 宁夏大学 ĐH Ninh Hạ
114 青岛大学 ĐH Thanh Đảo
115 清华大学 ĐH Thanh Hoa
116 曲阜师范大学 ĐH SP Khúc Phụ
117 三峡大学 ĐH Tam Hiệp
118 山东大学 ĐH Sơn Đông
119 山东师范大学 ĐH SP Sơn Đông
120 陕西师范大学 ĐH SP Thiểm Tây
121 山西大学 ĐH Sơn Tây
122 上海大学 ĐH Thượng Hải
123 上海交通大学 ĐH Giao thông Thượng Hải
124 上海师范大学 ĐH SP Thượng Hải
125 上海外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải
126 上海中医药大学 ĐH Y cổ truyền Thượng Hải
127 上海财经大学 ĐH Tài chính Thượng Hải
128 上海对外经贸大学 ĐH ngoại thương Thượng Hải
129 沈阳理工大学 ĐH Bách Khoa Thẩm Dương
130 沈阳师范大学 ĐH SP Thẩm Dương
131 沈阳建筑大学 ĐH Kiến trúc Thẩm Dương
132 深圳大学 ĐH Thâm Quyến
133 石河子大学 ĐH Thạch Hà Tử
134 首都经济贸易大学 ĐH Kinh tế thương mại Thủ đô
135 首都师范大学 ĐH SP Thủ đô
136 四川大学 ĐH Tứ Xuyên
137 四川师范大学 ĐH SP Tứ Xuyên
138 四川外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Tứ Xuyên
139 苏州大学 ĐH Tô Châu
140 太原理工大学 ĐH Bách khoa Thái Nguyên
141 天津大学 ĐH Thiên Tân
142 天津理工大学 ĐH Bách khoa Thiên Tân
143 天津师范大学 ĐH SP Thiên Tân
144 天津外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Thiên Tân
145 天津职业技术师范大学 ĐH Sư phạm kĩ thuật Thiên Tân
146 天津中医药大学 ĐH Y Thiên Tân
147 天津财经大学 ĐH Tài chính Thiên Tân
148 天津科技大学 ĐH Khoa kĩ Thiên Tân
149 同济大学 ĐH Đồng Tế
150 对外经济贸易大学 ĐH Kinh tế đối ngoại
151 温州大学 ĐH Ôn Châu
152 温州医科大学 ĐH Y Ôn Châu
153 武汉大学 ĐH Vũ Hán
154 西安交通大学 ĐH Giao thông Tây An
155 西安外国语大学 ĐH Ngoại ngữ Tây An
156 西北大学 ĐH Tây Bắc
157 西北师范大学 ĐH SP Tây Bắc
158 西南大学 ĐH Tây Nam
159 西南林业大学 ĐH Lâm nghiệp Tây Nam
160 西安电子科技大学 ĐH Kĩ thuật điện tử Tây An
161 西南财经大学 ĐH Tài chính Tây Nam
162 西安建筑科技大学 ĐH Kiến trúc kĩ thuật Tây An
163 西华大学 ĐH Tây Hoa
164 厦门大学 ĐH Hạ Môn
165 湘潭大学 ĐH Tương Đàm
166 新疆财经大学 ĐH Tài chính Tân Cương
167 新疆大学 ĐH Tân Cương
168 新疆师范大学 ĐH SP Tân Cương
169 新疆农业大学 ĐH Nông nghiệp Tân Cương
170 燕山大学 ĐH Yến Sơn
171 延边大学 ĐH Diên Biên
172 扬州大学 ĐH Dương Châu
173 云南大学 ĐH Vân Nam
174 云南师范大学 ĐH sư phạm Vân Nam
175 浙江大学 Đại học Chiết Giang
176 浙江工商大学 ĐH Công thương Chiết Giang
177 浙江工业大学 ĐH Công nghiệp Chiết Giang
178 浙江科技学院 HV kĩ thuật Chiết Giang
179 浙江农林大学 ĐH Nông lâm Chiết Giang
180 浙江师范大学 ĐH Sư phạm Chiết Giang
181 浙江中医药大学 ĐH Y cổ truyền Chiết Giang
182 郑州大学 ĐH Trịnh Châu
183 郑州航空工业管理学院 HV quản lí hàng không Trịnh Châu
184 中国传媒大学 ĐH Truyền thông TQ
185 中国海洋大学 ĐH Hàng hải TQ
186 中国青年政治学院 HV Chính trị thanh thiếu niên
187 中国人民大学 ĐH Nhân dân
188 中国石油大学(北京)ĐH Dầu khí TQ ( Bắc Kinh)
189 中南民族大学 ĐH Dân tộc Trung Nam
190 中山大学 ĐH Trung Sơn
191 中央财经大学 ĐH Tài chính TW
192 中央民族大学 ĐH Dân tộc TW
193 中国政法大学 ĐH Chính pháp TQ
194 中国地质大学(武汉)ĐH Địa chất TQ ( Vũ Hán)
195 中国石油大学(华东)ĐH Dầu khí TQ (Hoa Đông)
196 中国戏曲学院 HV Hí kịch Trung Quốc
197 中南财经政法大学 ĐH Tài chính luật Trung Nam
198 中央音乐学院 HV Âm nhạc TW
199 中南大学 ĐH Trung Nam
Cac Truong Co Hoc Bong Cis 2023
Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh

Những điều cần lưu ý khi xin học bổng tại các trường có học bổng CIS 2023

 1. Thời gian đăng kí kì nhập học mùa thu 2023 : Từ 1/3/2023 – 16/5/2023
 2. Tại Việt Nam, bạn có thể xin thư giới thiệu tại: Viện Khổng Tử – ĐH Hà Nội, Khoa Trung ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1.  Hộ chiếu scan
 2. Học bạ – bảng điểm ( dịch thuật tiếng Trung, công chứng – scan )
 3. Bằng tốt nghiệp – chứng nhận học sinh/ sinh viên năm cuối ( dịch thuật tiếng Trung, công chứng – scan )
 4. Chứng chỉ HSK – HSKK
 5. Lý lịch tư pháp
 6. Khám sức khỏe
 7. Ảnh thẻ
 8. Thư giới thiệu viết bằng tiếng Trung
 9. Giấy khen – bằng khen ( nếu có)

Xem thêm: Mẹo xin thành công học bổng CIS

Qua bài viết này, HiCampus đã cập nhật cho các bạn danh sách các trường có học bổng CIS 2023. Mỗi năm, Du học Trung Quốc HiCampus.vn đều có rất nhiều chỉ tiêu học bổng giáo viên tiếng Trung Quốc tế (CIS) cho các chương trình đào tạo tại những thành phố phát triển nhất Trung Quốc, với tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối . Nếu muốn mình là người tiếp theo nhận được học bổng Khổng Tử (CIS) hãy kết nối cùng HiCampus.vn.

Kết nối cùng HiCampus để được tư vấn về các chương trình và chỉ tiêu học bổng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *