Daily Archives: 14/11/2023

Thanh Hải Trung Quốc: Nơi bắt nguồn của ba dòng sông lớn

Tỉnh Thanh Hải là nơi bắt nguồn của ba dòng sông lớn tại Trung Quốc đó là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông...