Daily Archives: 27/11/2023

Thành phố Khai Phong: Kinh đô của 8 triều đại Trung Quốc

Thành phố Khai Phong Trung Quốc từng là kinh đô của rất nhiều triều đại phong kiến. Tuy đây không phải thủ phủ của một...

Học bổng Du Học Trung Quốc thông tin chi tiết 2024

Những năm gần đây khái niệm du học Trung Quốc trở nên phổ biến, đặc biệt sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại hậu...

Thái Nguyên Trung Quốc: Thành phố nghìn năm lịch sử

Thành phố Thái Nguyên Trung Quốc là một trong những thành phố công nghiệp và du lịch nổi tiếng nhất. Tuy đây không phải là...

Trường Xuân Trung Quốc: Thành phố mùa xuân phía Bắc

Thành phố Trường Xuân là một trong ba thành phố lớn ở khu vực Đông Bắc. Thành phố này chính là thủ phủ của tỉnh...