Daily Archives: 25/11/2023

Nam Ninh Trung Quốc: Thành phố xanh của Trung Quốc

Nam Ninh là thủ phủ của Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. Đây là một trong những thủ phủ lớn và phát triển...