Nắm chắc cấu trúc bài thi HSK 3,4,5,6 mới nhất năm 2022 giúp bạn lên kế hoạch ôn luyện và đạt điểm cao. Hãy cùng HiCampus tìm hiểu cấu trúc bài thi HSK 3, 4, 5, 6 mới nhất 2022 nhé.

Để đi du học Trung Quốc bằng tiếng Trung, bạn cần có chứng chỉ HSK tùy theo cấp bậc. Nếu chưa biết Du học Trung Quốc cần HSK mấy thì xem ngay tại đây. Có 6 cấp độ chứng chỉ HSK tương ứng với từng dạng cấu trúc bài khác nhau. Cùng HiCampus tìm hiểu ngay cấu trúc bài thi HSK theo từng cấp bậc mà du học sinh cần biết nhé.

Thi Hsk Tieng Trung

Cấu trúc bài thi HSK 3

HSK cấp 3 là Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế cấp 3, tương đương trình độ B1 quốc tế. HSK 3 cũng là yêu cầu đầu ra của nhiều trường đại học.

Người đạt trình độ HSK 3 có khoảng 600 từ vựng tiếng Hán, nắm được ngữ pháp cơ bản và có thể thực hành giao tiếp cơ bản.

Cấu trúc bài thi HSK cấp 3 gồm 3 phần, tương ứng 80 câu hỏi: Nghe, Đọc hiểu, Viết. Trong đó, thí sinh có 5 phút điền thông tin cá nhân, 10 phút để điền phiếu trả lời. Tổng thời gian bài thi là 90 phút.

Tổng mỗi phần thi tương ứng 100 điểm. Thí sinh đạt 180/300 điểm là đỗ.

1.1 Cấu trúc bài thi HSK 3 phần Nghe

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Chọn hình ảnh đúng. Mỗi câu hỏi bao gồm một đoạn hội thoại và một số hình ảnh. Thí sinh cần chọn đúng hình ảnh có nội dung tương ứng với đoạn hội thoại. Mỗi câu hỏi được nghe 2 lần. 35 phút
Phần 2 10 Đúng hay sai. Mỗi câu hỏi gồm một đoạn hội thoại giữa hai người: người đầu tiên nói một đoạn ngắn, người thứ hai trả lời một câu dựa trên đoạn nói của người thứ nhất. Câu nói này được tóm tắt lại trên đề bài. Thí sinh cần đánh giá câu tóm tắt này là đúng hay sai. Mỗi câu hỏi được nghe 2 lần.
Phần 3 10 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là 2 câu đối thoại giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa vào nội dung đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 3 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 2 lần.
Phần 4 10 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là đoạn hội thoại gồm 4-5 câu giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 3 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 2 lần.

 

1.2 Cấu trúc bài thi HSK 3 phần Đọc

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Gồm 20 câu không hoàn chỉnh. Thí sinh cần tìm ra mối quan hệ tương ứng để ghép lại thành 10 câu có nghĩa và hợp logic. 25 phút
Phần 2 10 Điền vào chỗ trống. Với mỗi câu hỏi, thí sinh cần điền các từ cho sẵn vào khoảng trống trong câu để tạo thành câu có nghĩa. 
Phần 3 10 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là một đoạn văn bản và một câu hỏi. Thí sinh cần chọn ra câu trả lời đúng từ 3 phương án có sẵn. 

1.3 Cấu trúc bài thi HSK 3 phần VIết

Số

câu

hỏi

Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 5 Yêu cầu thí sinh viết được một câu hoàn chỉnh với các từ cho sẵn.  15 phút
Phần 2 5 Yêu cầu thí sinh viết được chữ Hán còn thiếu (đã cho sẵn phiên âm) vào chỗ trống trong câu.

Cấu trúc bài thi HSK 4

HSK cấp 4 là Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế cấp 4, tương đương trình độ B2 quốc tế. Người đạt trình độ HSK 4 có khoảng 1200 từ vựng tiếng Hán và các cấu trúc liên quan. 

Cấu trúc đề  thi HSK cấp 4 gồm 3 phần, tương ứng 100 câu hỏi. Tổng thời gian làm bài khoảng 105 phút.

Tổng mỗi phần thi tương ứng 100 điểm. Thí sinh đạt 180/300 điểm là đỗ.

2.1 Cấu trúc bài thi HSK 4 phần Nghe

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Đúng hay sai. Mỗi câu hỏi gồm một đoạn hội thoại giữa hai người: người đầu tiên nói một đoạn ngắn, người thứ hai trả lời một câu dựa trên đoạn nói của người thứ nhất. Câu nói này được tóm tắt lại trên đề bài. Thí sinh cần đánh giá câu tóm tắt này là đúng hay sai. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần. 30 phút
Phần 2 15 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là 2 câu đối thoại giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 4 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần.
Phần 3 20 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là đoạn hội thoại gồm 4-5 câu giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 4 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần.

 

2.2 Cấu trúc bài thi HSK 4 phần Đọc

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Điền vào chỗ trống. Với mỗi câu hỏi, thí sinh cần điền các từ cho sẵn vào khoảng trống trong câu để tạo thành câu có nghĩa.  35 phút
Phần 2 10 Sắp xếp. Mỗi câu hỏi gồm 3 câu nhỏ. Thí sinh cần sắp xếp 3 câu này theo thứ tự để tạo thành đoạn văn bản.
Phần 3 20 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là một đoạn văn bản và một câu hỏi. Thí sinh cần chọn ra câu trả lời đúng từ 4 phương án có sẵn. 

 

2.3 Cấu trúc bài thi HSK 4 phần Viết

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Yêu cầu thí sinh viết được một câu hoàn chỉnh với các từ cho sẵn.  25 phút
Phần 2 5 Mỗi câu hỏi gồm một từ và một hình ảnh. Thí sinh cần mô tả hình ảnh sử dụng từ đã cho.

Cấu trúc bài thi HSK 5

HSK cấp 5 là Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ quốc tế cấp 5. Người đạt trình độ HSK 5 có khoảng 2500 từ vựng tiếng Hán và các cấu trúc liên quan. 

Cấu trúc bài thi HSK cấp 5 gồm 3 phần, tương ứng 100 câu hỏi. Tổng thời gian làm bài khoảng 125 phút.

Tổng mỗi phần thi tương ứng 100 điểm. Thí sinh đạt 180/300 điểm là đỗ.

3.1 Cấu trúc bài thi HSK 5 phần Nghe

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 20 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là 2 câu đối thoại giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 4 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần. 30 phút
Phần 2 25 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là đoạn hội thoại gồm 4-5 câu giữa hai người. Người thứ ba đặt câu hỏi dựa trên đoạn hội thoại. Thí sinh chọn 1 trong 4 phương án có sẵn để trả lời câu hỏi. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần.

 

3.2 Cấu trúc bài thi HSK 5 phần Đọc

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 15 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi tương ứng một chỗ trống trong đoạn văn bản cho trước và 4 phương án. Thí sinh cần chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong văn bản. 40 phút
Phần 2 10 Chọn câu trả lời đúng. Cho trước một số văn bản và các câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 4 phương án trả lời. Thí sinh cần chọn phương án đúng.
Phần 3 20 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là một đoạn văn bản và một câu hỏi. Thí sinh cần chọn ra câu trả lời đúng từ 4 phương án có sẵn. 

 

3.3 Cấu trúc bài thi HSK 5 phần Viết

Số

câu

hỏi

Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 8 Cho trước 5 từ. Viết một đoạn văn 80 chữ dựa trên 5 từ này. 40 phút
Phần 2 2 Cho một bức tranh. Viết một bài văn 80 chữ mô tả bức tranh.

Cập nhật cấu trúc bài thi HSK 3, 4, 5, 6 mới nhất 2022

Cấu trúc bài thi HSK 6

HSK cấp 6 là cấp tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ cấp 6, cấp cao nhất. Người đạt trình độ HSK 6 có khoảng 5000 từ vựng tiếng Hán và các cấu trúc liên quan. 

Cấu trúc bài thi HSK cấp 6 gồm 3 phần, tương ứng 101 câu hỏi. Tổng thời gian làm bài khoảng 140 phút.

Tổng mỗi phần thi tương ứng 100 điểm. Thí sinh đạt 180/300 điểm là đỗ.

4.1 Cấu trúc bài thi HSK 6 phần Nghe

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 15 Chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi là một đoạn văn ngắn và 4 lựa chọn. Thí sinh cần chọn phương án đúng tương ứng với nội dung đoạn đã nghe. Mỗi câu hỏi được nghe 1 lần. 35 phút
Phần 2 15 Chọn câu trả lời đúng. Thí sinh được nghe 3 cuộc phỏng vấn. Mỗi cuộc phỏng vấn gồm 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi gồm 4 lựa chọn. Thí sinh cần chọn câu trả lời đúng dựa trên những gì mình đã nghe. Mỗi đoạn được nghe 1 lần.
Phần 3 20 Chọn câu trả lời đúng. Thí sinh được nghe một số đoạn ngắn, sau mỗi đoạn là một số câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 4 lựa chọn. Chọn phương án đúng trả lời cho mỗi câu hỏi. Mỗi đoạn văn được nghe 1 lần.

4.2 Cấu trúc bài thi HSK 6 phần Đọc

Số

câu hỏi

Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 10 Chọn câu khác biệt. Mỗi câu hỏi gồm 4 câu văn, thí sinh chọn ra câu có vấn đề về ngôn ngữ. 45 phút
Phần 2 10 Chọn câu trả lời đúng. Cho các đoạn văn bản gồm 3-5 chỗ trống. Mỗi chỗ trống có 4 phương án. Thí sinh chọn ra phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.
Phần 3 10 Chọn câu trả lời đúng. Cho 2 đoạn văn bản gồm 5 chỗ trống. Mỗi chỗ trống có 5 phương án. Thí sinh chọn ra phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.
Phần 4 20 Chọn câu trả lời đúng. Cho trước một số văn bản và các câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 4 phương án trả lời. Thí sinh cần chọn phương án đúng.

4.3 Cấu trúc bài thi HSK 6 phần Viết

Số câu hỏi Nội dung thi Tổng thời gian
Phần 1 1 Cho một bài văn khoảng 1.000 từ. Thí sinh đọc bài văn trong 10 phút, không được sao chép hoăc ghi lại khi đọc. Sau đó cán bộ coi thi thu lại bài văn. Thí sinh cần tóm tắt lại bài văn đã đọc trong khoảng 400 từ trong 35 phút. Không cần thêm ý kiến của bản thân trong bài viết. 45 phút

Trên đây là cấu trúc bài thi HSK các cấp 3, 4, 5, 6 mới nhất trong năm 2022. Nếu còn gặp khó khăn trong quá trình ôn luyện, hãy liên hệ ngay với HiCampus để được tư vấn ôn tập HSK đạt điểm cao nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *