Tag Archives: Phúc Kiến

Đại học Hoa Kiều: trường dành cho người Hoa đầu tiên

Đại học Hoa Kiều được thành lập tại tỉnh Phúc Kiến – quê hương của nhiều người nước ngoài gốc Hoa nhất ở Trung Quốc....

Học viện Công nghệ Hạ Môn

Học viện Công nghệ Hạ Môn là một một trường đại học trọng điểm quan trọng ở tỉnh Phúc Kiến. Trường cũng là trường đầu...

Đại học Nông lâm Phúc Kiến

Đại học Nông lâm Phúc Kiến là 1 tổ chức giáo dục đại học hàng đầu tỉnh Phúc Kiến. Trường này được Bộ Nông nghiệp,...

Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Đại học sư phạm Phúc Kiến là 1 trong những ngôi trường trọng điểm toàn diện của Trung Quốc. Trường cũng từng được xác định...

Đại học Phúc Châu Trung Quốc

Đại học Phúc Châu là một trong những trường quốc gia trọng điểm thuộc “Dự án 211” quốc gia. Trường đã phát triển trở thành...

Đại học Hạ Môn

Đại học Hạ Môn là trường Hoa Kiều đầu tiên của nền giáo dục Trung Quốc cận đại. Trường hiện là đại học tổng hợp...