Cuộc sống du học

Phỏng vấn du học Trung Quốc như thế nào?

Phỏng vấn du học Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài ra đây cũng là một bước quan trọng giúp trường có thể...

Môn học bắt buộc của du học sinh Trung Quốc

Chương trình học của sinh viên Trung Quốc và du học sinh tại Trung Quốc sẽ có phần tương đối khác nhau. Có rất nhiều...

CNKI – Trang web du học sinh Trung Quốc nên biết

CNKI – một trang web tra cứu tài liệu học thuật tại Trung Quốc bạn cần biết. Với một quốc gia luôn chú trọng năng...