Ngành phiên dịch tại Trung Quốc học ở đâu tốt nhất? Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành phiên dịch ra sao? Cùng Du học Trung Quốc Hicampus tìm hiểu ngay nhé.

F9d48954460cec3ff089483679ea66fa
Ngành phiên dịch học ở đâu? – Hicampus

Danh sách các trường đại học đào tạo ngành phiên dịch tại Trung Quốc

Xếp hạng Trường Đánh giá

chuyên ngành

Tỉnh Xếp hạng tại tỉnh
1 Đại học ngoại ngữ Tây An 5 Thiểm Tây 1
2 Đại học ngoại ngữ Thượng Hải 4 Thượng Hải 1
3 Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh 4 Bắc Kinh 1
3 Học viện ngoại giao 4 Bắc Kinh 1
3 Đại học ngoại ngữ Đại Liên 4 Liêu Ninh 1
3 Đại học ngoại ngữ Thiên Tân 4 Thiên Tân 1
3 Đại học truyền thông Trung Quốc 4 Bắc Kinh 1
3 Đại học Vũ Hán 4 Hồ Bấc 1
3 Đại học ngoại ngữ Tứ Xuyên 4 Trùng Khánh 1
3 Đại học sư phạm Hoa Trung 4 Thượng Hải 2
11 Đại học Sơn Đông 3 Sơn Đông 1
11 Đại học ngoại ngữ ngoại thương Quảng Đông 3 Quảng Đông 1
11 Đại học sư phạm Chiết Giang 3 Chiết Giang 1
11 Đại học Chiết Giang 3 Chiết Giang 1
11 Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh 3 Bắc Kinh 4
11 Đại học Trung Sơn 3 Quảng Đông 1
11 Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung 3 Hồ Bắc 2
11 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh 3 Bắc Kinh 4
11 Đại học ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh 3 Bắc Kinh 4
11 Đại học Phúc Đán 3 Thượng Hải 3
11 Đại học Nam Khai 3 Thiên Tân 2
11 Đại học bách khoa Đại Liên 3 Liêu Ninh 2
23 Đại học tài chính Trung ương 3 Bắc Kinh 7
23 Đại học Hắc Long Giang 3 Hắc Long Giang 1
23 Đại học Ký Nam 3 Quảng Đông 3
23 Đại học sư phạm Thiểm Tây 3 Thiểm Tây 2
23 Đại học Liêu Ninh 3 Liêu Ninh 3
23 Đại học dân tộc Trung ương 3 Bắc Kinh 7
23 Đại học Tương Đàm 3 Hồ Nam 1

Nguồn tham khảo: https://www.52souxue.com/plus/view.php?aid=302843&fbclid=IwAR0YzFE6QE2eOe30QFFmUvPhvMTtEgGVMpKcgE_-4uiz3SdV5MseuwmZEVo

Định hướng công việc ngành phiên dịch

Sinh viên tốt nghiệp ngành phiên dịch tại các trường đại học ở Trung Quốc có thể làm việc tại các đơn vị cơ quan sự nghiệp trong và ngoài hệ thống hành chính đất nước. Có thể làm các công việc liên quan đến thương mại, xuất nhập khẩu, dịch tài liệu, dịch khẩu ngữ cho các đoàn tham quan du lịch…

Kết nối cùng Du học Trung Quốc Hicampus 

Hotline: 0946606693 -0868968032

Group: https://www.facebook.com/groups/thongtinhocbongtrungquoc.hicampus

Page: https://www.facebook.com/DuhocHiCampus

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *